Seminar & Latihan

Seminar & Latihan

Perancangan kewangan merupakan topik yang universal dan pengetahuan ini diperlukan oleh semua individu bagi memastikan pengurusan kewangan peribadi dibuat dengan baik. Semua perkara berbalik pada tujuan dan matlamat kewangan masing-masing.

San Diego Chargers Frosted Pint Glass, wholesale nfl jerseys from china,nfl cheap wholesale jerseys, Cheap Jerseys free shipping,cheap nfl 360, wholesale nfl jerseys from china,Mens Houston Texans ’47 Brand White Basic Logo Cuffless Beanie., wholesale jerseys

Menyedari kepentingannya, kami juga berkongsi maklumat tentang perancangan kewangan kepada pelanggan melalui program seminar dan latihan. Dengan cara ini lebih ramai orang yang akan mendapat manfaat samada pengetahuan secara ilmiah ataupun teknikal. Perancangan kewangan yang baik akan membantu mereka mencapai matlamat kewangan dan mempraktiskan kaedah pengurusan kewangan yang efektif dan efisien.

Antara modul-modul yang kami sediakan ialah:

 1. Introduction to Financial Planning in Islam
 2. Introduction to Financial Planning
 3. Pengenalan kepada Perancangan Pewarisan melalui wasiat & Kepentingannya
 4. Harta Sepencarian & Hibah dan kepentingannya
 5. Isu-isu dalam perancangan pewarisan pusaka di Malaysia
 6. Pengenalan kepada Faraid: Keadah pembahagian harta pusaka Islam
 7. Overview of Shariah Principles in Investment and Wealth Creation
 8. Managing your goals and plan for personal financial planning
 9. Retirement planning
 10. Debt management
 11. Risk management using Takaful / Insurance Plan
 12. Zakat & Tax Planning for individual
 13. How to prepare for your children education via feasible financial planning
 14. Understand your personal financial statements: Networth & Cashflow Statements
 15. Strategies in investing for your wealth accumulation
 16. Medical & Health Insurance as part of financial planning
 17. Why do you need to invest?
 18. Protect your business via Business value protection (Pri-Niaga)

Program latihan dan seminar yang kami jalankan adalah berdasarkan konsep SMART iaitu:

 • S : Self development and strengthening self esteem (pembangunan kendiri dan Pengukuhan jati diri)
 • M : Managing personal finances wisely (menguruskan kewangan peribadi dengan bijak)
 • A : Achieve financial freedom (mencapai kebebasan kewangan)
 • R : Raise productivity at workplace (meningkatkan produktiviti kerja)
 • T : Think and tap into positive financial attitute (memanfaatkan amalan kewangan peribadi yang positif)
Hubungi Kami