Perancangan Kewangan Islam

Perancangan Kewangan Islam

Perancangan kewangan amat penting bagi setiap peringkat kehidupan anda kerana ia membantu anda mencapai objektif kewangan melalui satu proses tersusun dan pemantauan dari semasa ke semasa. Secara umum, ia adalah satu proses yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang Islam atau bukan Islam.

Youth Cleveland Browns Brown Team Logo Pullover Hoodie, Cheap Jerseys from china, cheap nfl jerseys,Men’s Cleveland Browns Joe Haden Majestic Brown Hashmark Player Name & Number T-Shirt., wholesale jerseys from china, wholesale jerseys

Kami membantu anda mengenal pasti objektif kewangan dalam setiap fasa kehidupan yang boleh dikenalpasti sebagai fasa Asas (Foundation Years), Pemerolehan (Acquisition Years), Pengumpulan (Accumulation Years), dan Persaraan (Retirement Years). Secara umumnya, matlamat kewangan boleh ditetapkan dan pelan perancangan yang menyeluruh disediakan mengikut keperluan pelanggan seperti:

  • Menyediakan Penyata Alirtunai (Cashflow Statement)
  • Menyediakan Penyata Nilai Aset Bersih (Networth Statement)
  • Pengurusan Hutang (Debt Management)
  • Merangka pelan untuk tabung persaraan & tabung pendidikan dengan pelaburan yang sesuai
  • Menyimpan untuk membeli rumah idaman
  • Menyediakan pelan perlindungan hayat & pendapatan melalui insurans atau takaful (Income Protection)
  • Perancangan perwarisan
  • ‘Business Succession Planning’

Bagi pelanggan yang beragama Islam, kami juga akan membincangkan beberapa aspek tambahan seperti Zakat dan Waqaf dalam perancangan kewangan anda.

Setiap individu adalah unik dan memerlukan pendekatan berbeza bergantung kepada matlamat kewangan yang ingin dicapai dan struktur kewangan semasa. Oleh yang demikian, melalui proses perancangan kewangan yang teliti dan teratur, matlamat anda akan tercapai.

Hubungi Kami