Business Succession Planning

Business Succession Planning

Apakah perancangan yang perlu diambilkira oleh ahli perniagaan serta rakan kongsi? Adakah ahli keluarga atau benefisiari mempunyai kemahiran untuk meneruskan perniagaan? Adakah mereka berminat untuk meneruskan perniagaan? Bagaimana memastikan benefisiari mendapat manfaat daripada segala usaha gigih membangunkan perniagaan?

canada goose sale new york, Cheap Canada Goose, Canada Goose, Canada Goose Black Friday, Canada Goose Jackets, Canada Goose Store,goose jacket 1970 z 28 heads or tails., Canada Goose Outlet, Canada Goose Outlet, Cheap Canada Goose, Soldes Canada Goose France, canada goose sale

Bagi ahli perniagaan yang telah menumpukan sepenuh perhatian untuk membina dan membangunkan empayar perniagaan, aspek yang perlu diberi perhatian ialah bagaimana hendak memastikan hasil dan pendapatan daripada usaha ini dapat dimanfaatkan oleh benefisiari mereka. Ini adalah termasuk dalam perancangan perwarisan dan melibatkan nilai perniagaan yang telah ditubuhkan.

Kami membantu anda:

  • Mengenalpasti senario dan strategi ‘exit’ untuk perniagaan
  • Mengenalpasti nilai perniagaan
  • Menyediakan pelan yang sesuai dengan keperluan pelanggan
  • Mengenalpasti kaedah tabungan
  • Melaksanakan pelan yang telah dipersetujui

Dengan perancangan yang betul, kemaslahatan dan kepentingan benefisiari dapat dipelihara dan ahli keluarga yang tersayang mampu untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai sebagaimana yang telah digariskan oleh pelanggan.

Hubungi Kami