Perancangan Kewangan Menyeluruh

Perancangan kewangan amat penting bagi setiap peringkat kehidupan anda kerana ia membantu anda mencapai objektif kewangan melalui satu proses tersusun dan pemantauan dari semasa ke semasa. Secara umum, ia adalah satu proses yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang Islam atau bukan Islam.

Ingin Tahu

Wasiat & Perancangan Pewarisan

Ramai yang mengelak tetapi perancangan perwarisan adalah sama penting. Tanpa perancangan, kemungkinan waris akan mengalami beban kewangan dan tekanan emosi dalam menghadapi situasi kehilangan orang yang tersayang.

Ingin Tahu

Perlindungan Takaful

Setiap kita berhadapan dengan pelbagai risiko seperti kemalangan, jatuh sakit, diagnos penyakit kritikal, kehilangan upaya sementara atau kekal dan kematian. Dalam perancangan kewangan, kami membantu anda membuat analisa keperluan perlindungan yang munasabah dan menentukan jenis perlindungan yang sesuai dengan anda.

Ingin Tahu

Pengurusan Pelaburan

Kami mengambil pendekatan yang menyeluruh termasuk mengenalpasti objektif pelaburan dan menyediakan jangkamasa pelan pelaburan samada untuk medium mahupun long term. Semua ini melaksanakan strategi pelaburan menyeimbangkan portfolio perlaburan anda.

Ingin Tahu

Business Succession Planning

Apakah perancangan yang perlu diambilkira oleh ahli perniagaan serta rakan kongsi? Adakah ahli keluarga atau benefisiari mempunyai kemahiran untuk meneruskan perniagaan? Adakah mereka berminat untuk meneruskan perniagaan?

Ingin Tahu

Seminar & Latihan

Perancangan kewangan merupakan topik yang universal dan pengetahuan ini diperlukan oleh semua individu bagi memastikan pengurusan kewangan peribadi dibuat dengan baik. Semua perkara berbalik pada tujuan dan matlamat kewangan masing-masing. Ingin Tahu