Perancangan Kewangan

Perancangan kewangan amat penting bagi setiap peringkat kehidupan anda kerana ia membantu anda mencapai objektif kewangan melalui satu proses tersusun dan pemantauan dari semasa ke semasa. Ia perlu dilaksanakan oleh setiap individu.

Ingin Tahu

Wasiat & Pewarisan

Ramai yang mengelak tetapi perancangan perwarisan adalah sama penting. Tanpa perancangan, kemungkinan waris akan mengalami beban kewangan dan tekanan emosi dalam menghadapi situasi kehilangan orang yang tersayang.

Ingin Tahu

Perlindungan Takaful

Setiap kita berhadapan dengan pelbagai risiko seperti kemalangan, jatuh sakit, diagnos penyakit, kematian dan lain-lain. Kami membantu anda membuat analisa keperluan perlindungan yang munasabah yang sesuai dengan anda.

Ingin Tahu

Pengurusan Pelaburan

Kami mengambil pendekatan yang menyeluruh termasuk mengenalpasti objektif pelaburan dan menyediakan jangkamasa pelan pelaburan samada untuk medium mahupun long term. Semua untuk menyeimbangkan portfolio perlaburan anda.

Ingin Tahu

Servis Lain

Hubungi kami hari ini untuk info lanjut.

  • Wasiat ASAS Amanahraya Berhad
  • Seminar Korporat
  • Pembaharuan Takaful Motor
  • E-Book Percuma